• (057) 719 68 48
  • г. Харьков, ул. Шекспира, 8, оф.1

издание Юрист и Закон

ЛІЦЕНЗІЯ

на використання комп’ютерної програми ЮРИСТ & ЗАКОН

1. Загальні положення

1.1. Цією ліцензією засвідчується право ЛІЦЕНЗІАТА на використання комп’ютерної програми ЮРИСТ & ЗАКОН, що являє собою спеціалізований програмний комплекс та інформаційну базу даних.

1.2. Комп’ютерна програма ЮРИСТ & ЗАКОН, є неподільним продуктом, складові частини якого не можна розділяти для окремого використання, і який ліцензується як об'єкт авторського права, майнові авторські права на який належать Товариству з обмеженою відповідальністю «ЛІГА ЗАКОН».

1.3. ЛІЦЕНЗІАР підтверджує, що система управління якістю стосовно проектування, впровадження і супроводу інформаційно-програмної продукції сертифікована на відповідність вимогам ДСТУ ISO 9001-2009 – сертифікат зареєстрований в Реєстрі  Системи  Сертифікації  УкрСЕПРО  04.11.2013 р.  (№ UA 2.002.08122-13)  та  дійсний  до  03.11.2018 р.

2. Обсяг прав на використання комп’ютерної програми ЮРИСТ & ЗАКОН

2.1. Право ЛІЦЕНЗІАТА на використання комп’ютерної програми ЮРИСТ & ЗАКОН, яке він отримує відповідно до умов цієї Ліцензії, має характер невиключного авторського майнового права на використання комп’ютерної програми тільки як довідкового ресурсу для інформаційного забезпечення власної діяльності, в тому числі для підготовки власних інформаційних та аналітичних матеріалів, що призначені для внутрішнього використання і не мають на меті комерційне розповсюдження.

2.2. Ліцензіату забороняється передавати комп’ютерну програму ЮРИСТ & ЗАКОН у користування будь-яким третім особам, здійснювати будь-яке її комерційне використання (розповсюдження) чи текстів інформаційних та аналітичних матеріалів з неї, поміщати їх до будь-яких пошукових систем, баз даних чи будь-яких електронних видань і збірників, здійснювати будь-яке їх розміщення в мережі ІНТЕРНЕТ, використовувати у будь-яких друкованих засобах масової інформації чи інших друкованих джерелах.

2.3. Використання ЛІЦЕНЗІАТОМ комп’ютерної програми ЮРИСТ & ЗАКОН може здійснюватися виключно після її активації за допомогою засобів авторизації (логін, пароль), посилання на які передається останньому за допомогою електронної пошти.

2.4. У випадку порушення умов, передбачених у п. 2.2 цієї ліцензії настає відповідальність, передбачена чинним законодавством України. Ліцензіат зобов’язується дотримуватись чинного законодавства в сфері інтелектуальної власності.

3. Чинність ліцензії та прикінцеві положення

3.1. Строк (термін) дії Ліцензії на використання комп’ютерної програми ЮРИСТ & ЗАКОН визначається з моменту її активації, та продовжується до закінчення оплаченого ЛІЦЕНЗІАТОМ строку (терміну).

3.2. Дія Ліцензії на використання комп’ютерної програми ЮРИСТ & ЗАКОН припиняється (ЛІЦЕНЗІАТ позбавляється права на її використання):

а) за рішенням ЛІЦЕНЗІАРА, у випадку неодноразового (два і більше разів) порушення ЛІЦЕНЗІАТОМ зобов’язань, передбачених пунктом 2.2 цієї Ліцензії;

б) автоматично, у випадку порушення ЛІЦЕНЗІАТОМ умов оплати ліцензії, якщо протягом строку, встановленого у Договорі про видачу ліцензій(ії) на використання комп'ютерних(ої) програм(ми), ЛІЦЕНЗІАТ не скористався правом на її відновлення.

3.3. Дія Ліцензії на використання комп’ютерної програми ЮРИСТ & ЗАКОН автоматично продовжується у випадку своєчасного внесення плати за продовження дії ліцензії на використання комп‘ютерних програм.

 

Назад

Заказать

  • Презентацию
  • Тестовую полнофункциональную систему
  • Документы по законодательству: СССР, Российской Федерации, Украины
Отправить заказЗаказать бесплатно

Партнеры

Закрыть